header foto

Disclaimer Copyright en Beeldmateriaal

Disclaimer
Hoewel aan alle pagina’s van de website van Expeditie Haringvliet (product van landschapstafel Haringvliet) de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Landschapstafel Haringvliet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van landschapstafel Haringvliet, dat daarom voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Landschapstafel Haringvliet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Landschapstafel Haringvliet bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van Expeditie Haringvliet, product van landschapstafel Haringvliet, wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo’s, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Landschapstafel Haringvliet. Het gebruik van het logo van Expeditie Haringvliet, product van Landschapstafel Haringvliet, is alleen toegestaan na toestemming van Landschapstafel Haringvliet.

Landschapstafel Haringvliet hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan Expeditie Haringvliet, product van Landschapstafel Haringvliet wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Copyright

© Copyright Landschapstafel Haringvliet 2019. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij Lanschapstafel Haringvliet of zijn gelicenceerd aan Landschapstafel Haringvliet.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Landschapstafel Haringvliet of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Expeditie Haringvliet”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Landschapstafel Haringvliet voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Beeldmateriaal
Op onze website hebben wij naast eigen beeldmateriaal ook foto’s gebruikt van de volgende organisaties: Natuurmonumenten, Marketing Op Voorne-Putten, VVV Moerdijk, Goeree Overflakkee, VVV Hoeksche Waard,  Vogelbescherming Nederland,  Linquenda, Hoeksche Vaart, Gemeente Hellevoetsluis, Gemeente Goeree-Overflakkee, Gemeente Hoeksche Waard en Gemeente Moerdijk.  Met dank hiervoor.