header foto

Landschapstafel Haringvliet

Samenwerken met resultaat
De website expeditie Haringvliet is een initiatief van de Landschapstafel Haringvliet om met elkaar de schijnwerper te zetten op de beleving van het Haringvliet en de verbinding over het water. Het uitgangspunt is de bezoekers en inwoners van het gebied te inspireren om het Haringvliet te ontdekken. De expeditie start  klein maar de ambitie is om verder te groeien in het aanbieden van een unieke belevenis op het water.

De landschapstafel is ontstaan op initiatief van de Provincie Zuid-Holland. Zij heeft een brede coalitie van relevante organisaties, bedrijven en overheden bij  elkaar gebracht aan de landschapstafel Haringvliet. Hier is een gezamenlijk droombeeld gecreëerd met daar aan gekoppeld een concreet programma.

Het Droomfondsproject Haringvliet heeft een sterke basis gelegd voor de landschapstafel. De overtuiging dat investeren in biodiversiteit in combina¬tie met bereikbaarheid en beleefbaar¬heid onder andere tot economische structuurversterking leidt, verbindt partijen.

Betrokkenheid van natuurorganisaties, andere maatschappelijke organisaties, het Havenbedrijf Rotterdam, en diverse overheidspartijen maakt onze samen¬werking uniek. In projecten werken we met ‘korte lijntjes’ samen en we betrek¬ken elkaars expertise. Onze samenwerking werkt enthousias¬merend, waardoor meer partijen willen meedoen. Dit heeft er aan bijgedragen dat veel projecten in 2018 succesvol zijn afgerond. En we verwachten de resterende projecten ook binnen de gestelde termijnen uit te voeren.Onze samenwerking verloopt nog steeds erg prettig. Daarom schetsen we ook onze ambities voor de (nabije) toekomst. Een toekomst waarin we als landschapstafel invulling geven aan de kansen die NLDelta als verbindend netwerk biedt.  Neem ook een kijkje op www.haringvliet.nu

Daan Markwat, Voorzitter bestuurlijke landschapstafel Haringvliet.